LXXVIII Sesja Rady Gminy Leżajsk - 23 lutego 2023 r.

Rada Gminy Leżajsk
Czas publikacji: 28 lutego 2023
Długość nagrania: 01:08:18
Liczba odtworzeń: 429
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Leżajsk.
2.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Leżajsk.
3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Leżajsk.
4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Leżajsk.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Stare Miasto – projekt uchwały nr ROA.0006.7.2023
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Wierzawice, Stare Miasto, Brzóza Królewska, Rzuchów, Dębno, Przychojec, Chałupki Dębniańskie – projekt uchwały nr ROA.0006.8.2023
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Rzuchów i Piskorowice – projekt uchwały nr ROA.0006.25.2023
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Przychojec – projekt uchwały nr ROA.0006.10.2023 – punkt dodatkowy
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Przychojec – projekt uchwały nr ROA.0006.11.2023 – punkt dodatkowy
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Przychojec – projekt uchwały nr ROA.0006.12.2023 – punkt dodatkowy
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leżajsk w 2023 roku" – projekt uchwały nr ROA.0006.19.2023
12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 - projekt uchwały nr ROA.0006.14.2023
13.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Przychojcu – projekt uchwały nr ROA.0006.16.2023
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków z zakresu realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt uchwały nr ROA.0006.15.2023
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt uchwały nr ROA.0006.18.2023
16.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej w Przychojcu o strukturze klas I – VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Przychojcu o strukturze klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym - projekt uchwały nr ROA.0006.22.2023
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gminy „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” – projekt uchwały nr ROA.0006.6.2023
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania jednostek organizacyjnych w lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – projekt uchwały nr ROA.0006.24.2023
19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminu Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.2.2022
20.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – projekt uchwały nr ROA.0006.20.2023
21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.21.2023
22.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Giedlarowej na odcinku od drogi Powiatowej nr 1261R do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – projekt uchwały nr ROA.0006.23.2023
23.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt uchwały nr ROA.0006.3.2023
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leżajsk na lata 2023 – 2035 – projekt uchwały nr ROA.0006.4.2023
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok – projekt uchwały nr ROA.0006.17.2023
26.Zapytania i wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad