LVI Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 24 lutego 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 27 lutego 2023
Długość nagrania: 01:19:54
Liczba odtworzeń: 490
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji.
13:042.Ustalenie porządku obrad.
13:053.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:104.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:155.Interpelacje i zapytania radnych.
13:196.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:207.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2022 roku.
13:258.Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
13:269.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w 2022 roku.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:29a)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością – Moduł I”;
13:31b)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji programu „Aktywny samorząd”;
13:33c)zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Koźminie Wielkopolskim;
13:43d)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
13:48e)zmiany uchwały nr LIV/338/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026.
13:5511.Rozpatrzenie skargi w sprawie nieczynnej apteki, która powinna pełnić dyżur w porze nocnej.
14:1212.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:1913.Wolne głosy.
14:1914.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad