LVII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 24 lutego 2023 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 24 lutego 2023
Długość nagrania: 01:46:49
Liczba odtworzeń: 545
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie obrad LVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
11:092. Stwierdzenie quorum
11:133. Przyjęcie porządku obrad
11:144. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
12:105. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
12:106. Interpelacje i zapytania radnych
12:107. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
12:138. Sprawy różne
12:159. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12:1710. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11.Zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kraśniku
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stefana Żeromskiego i Obrońców Westerplatte w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych przy ul. Ks. Ściegiennego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12:5414. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski na rok 2023
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12:5615. Sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości położonej przy ul. Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12:5816. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 24 stycznia 2023 r. mieszkańca miasta na Radę Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej nierozpatrzenia skarg na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17.Utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny"
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:1218.Przyjęcie Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny"
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13:1319. Zakończenie obrad LVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad