LXII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 23 luty 2023

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 96 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:26:48
Liczba odtworzeń: 457
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:361.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
17:43a)wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności nakładów stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności,
17:49b)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie Nr LIX/559/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. wraz z odpowiedzią na skargę,
17:51c)zmiany uchwały nr LXI/569/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
17:58d)przyjęcia stanowiska w rocznicę zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.
17:593.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad