LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 24 lutego 2023
Długość nagrania: 01:20:26
Liczba odtworzeń: 772
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:421.Otwarcie obrad sesji.
16:422.Sprawdzenie kworum.
16:463.Przedstawienie porządku obrad.
16:574.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
16:595.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
17:026.Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2022 rok.
17:057.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2022 rok.
17:078.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 r.
17:099.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
17:1010.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037
17:1111.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
17:1312.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie i w Jurowcach.
17:1613.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2023 r.
17:1914.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania publicznego Gminy Wasilków Miastu Białystok w sprawie zapewnienia opieki oraz utrzymania bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Wasilków
17:2615.Stanowisko w sprawie poparcia wniosku mieszkańców o zmianę organizacji ruchu drogowego na drodze krajowej nr S8.
17:5116.Sprawy różne.
17:5817.Interpelacje i zapytania Radnych.
17:5918.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18:0119.Przyjęcie protokołu LXX sesji Rady Miejskiej.
18:0120.Przyjęcie protokołu LXXI sesji Rady Miejskiej.
18:0121.Przyjęcie protokołu LXXII sesji Rady Miejskiej.
18:0122.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad