Sesja Rady w dniu czwartek, 23 stycznia 2020

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 203 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:35:12
Liczba odtworzeń: 371
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji.
10:072.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:083.Przyjęcie porządku obrad.
10:094.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:395.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:466.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w 2019 r.
10:487.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Krasiczyn wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu przemyskiego.
10:518.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Bircza.
10:529.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Dubiecko.
10:5310.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Fredropol.
10:5311.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Krzywcza.
10:5412.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Medyka.
10:5513.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Orły.
10:5614.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Przemyśl.
10:5715.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Stubno.
10:5816.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Żurawica.
11:0117.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiazania.
11:0318.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
11:1019.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
11:1220.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
11:1321.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
11:1322.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
11:1523.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Przemyskiego na 2020 rok.
11:2724.Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu odnośnie zabezpieczenia przejezdności dróg powiatowych w miesiącach zimowych.
11:3925.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
11:3926.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad