LX Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 08 luty 2023

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 9 lutego 2023
Długość nagrania: 02:13:20
Liczba odtworzeń: 1037
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:371.Otwarcie sesji.
15:372.Złożenie ślubowania przez radnego Wiesława Jerucia.
16:093.Przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej rady miejskiej w Augustowie.
17:454.Sprawy różne i wolne wnioski.
17:455.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad