Posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Ochrony Środowiska

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 679 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:06:15
Liczba odtworzeń: 657
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:421.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
14:452. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Informacja o bieżącej korespondencji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego
2)przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wieruszówna lata 2019–2023”
3) zmian w Statucie Gminy i Miasta
5. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad