LXX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 6 lutego 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 7 lutego 2023
Długość nagrania: 04:14:45
Liczba odtworzeń: 686
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

20:331.Otwarcie obrad sesji.
20:342.Sprawdzenie kworum.
20:373.Przedstawienie porządku obrad.
20:374.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej.
20:375.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad