LXXVII Sesja Rady Gminy Leżajsk - 1 lutego 2023 r.

Rada Gminy Leżajsk
Czas publikacji: 6 lutego 2023
Długość nagrania: 00:05:16
Liczba odtworzeń: 539
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania: Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Biedaczów gm. Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.1.2023
2.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leżajsk – projekt uchwały nr ROA.0006.13.2023
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok – projekt uchwały nr ROA.0006.5.2023
pokaż cały porządek obrad