Lista obecności na posiedzeniu

III Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 19 grudnia 2018 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 181 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:28:21
Liczba odtworzeń: 491

Porządek obrad posiedzenia

11:031.Otwarcie sesji i sprawdzenie qworum.
11:102.Przedstawienie porządku obrad.
11:103.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 21.11.2018r. oraz 03.12.2018r.
11:254.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
11:275.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2019 rok.
11:396.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Knurów.
11:407.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulicy Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola".
11:508.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego - ETAP I.
11:519.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem "III Kolonii" - Etap I.
11:5210.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/609/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
11:5511.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/92/15 Rady Miasta Knurów z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Knurów.
11:5612.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.
11:5713.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.
11:5814.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku.
11:5915.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
12:0016.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
13:1517.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
13:1718.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2016-2018" stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/225/16 Rady Miasta Knurów z dnia 27 stycznia 2016r.
13:2719.Ogłoszenia i informacje.
13:2720.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Knurów - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje