L Sesja Rady w dniu czwartek, 15 grudnia 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 24 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:17:28
Liczba odtworzeń: 364
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
2)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad