Sesja Rady w dniu środa, 28 grudnia 2022

Urząd Gminy Polanka Wielka
Czas publikacji: 6 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:37:16
Liczba odtworzeń: 56
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:052. Przyjęcie porządku obrad.
14:063. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
14:104. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
14:105. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14:106.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2022 rok.
14:287. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.
14:298. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2023 rok.
14:389. Wolne wnioski i zapytania radnych.
14:3810. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.
14:3811. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Gminy Polanka Wielka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje