Sesja Rady w dniu czwartek, 15 grudnia 2022

Rada Miasta i Gminy Margonin
Czas publikacji: 6 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:22
Liczba odtworzeń: 26
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:371.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:402.Informacja nt. porządku obrad.
16:403.Przyjęcia protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
16:444.Informacja nt. działalności Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w okresie międzysesyjnym.
16:455.Informacja nt. działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
16:476.Informacja nt. odbytych posiedzeń Komisji Rady.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:52a)wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Margonin
16:58b)zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
17:02c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2022-2026
17:22d)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2023 - 2026.
17:25e)uchwały budżetowej na rok 2023.
17:27f)sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale XLVII/444/2022 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
17:39g)odwołania Skarbnika Gminy Margonin
17:45h)powołania Skarbnika Gminy Margonin
17:458.Interpelacje i zapytania radnych.
18:029.Wolne głosy.
18:0310.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad