LIV sesja Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (17/01/2023)

Rada Dzielnicy Ursynów
Czas publikacji: 6 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:49:14
Liczba odtworzeń: 32
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

18:451.Otwarcie obrad.
18:452.Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
18:453.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na łączną sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych nr 6 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Druk Nr 371
18:454.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie trybu obrad Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Druk Nr 372
19:045.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad