Sesja Rady w dniu czwartek, 19 stycznia 2023 cz.1

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 20 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:09:53
Liczba odtworzeń: 379
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Ochrona przeciwpożarowa w gminie Strzałkowo.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023,
c)wyrażenia zgody na zbycie lokali garażowych w budynku położonym w miejscowości Strzałkowo, stanowiącym własność Gminy Strzałkowo, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
d)zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców”.
8.Informacja Wójta Gminy Strzałkowo dotycząca zimowego utrzymania dróg.
9.Wolne wnioski i informacje.
11:1510.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad