Sesja Rady w dniu piątek, 30 grudnia 2022

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 18 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:52:56
Liczba odtworzeń: 595
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023 .
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023 – 2030.
5. Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad