Lista obecności na posiedzeniu

III sesja RG Ełk - 18 grudnia 2018

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 271 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:03:10
Liczba odtworzeń: 350

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019 – 2033:
13:07a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019 – 2033,
13:08b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
13:08c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
13:11d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ełk projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2033,
13:11e) dyskusja nad projektem uchwały,
13:12f) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019 – 2033 (nr rob. 10/2018)
4. Uchwalenie budżetu Gminy Ełk na 2019 r.:
13:20a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 rok,
13:21b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
13:21c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
13:26d) odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie budżetu,
13:29e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ełk projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ełk na 2019 r.
13:30f) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2019 rok,
13:31g) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 rok.(nr rob. 11/2018)
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
13:431) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Ełk w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. (nr rob. 12/2018)
13:462) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ełk (nr rob. 13/2018)
13:533) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033 (nr rob. 14/2018)
14:034) zmian w budżecie gminy Ełk na 2018 r. (nr rob. 15/2018)
14:046. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
14:068. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Ełk - najnowsze transmisje z obrad

79 dni 20 godzin temu 245
103 dni 14 godzin temu 170
110 dni 19 godzin temu 192
141 dni 9 godzin temu 268
164 dni 17 godzin temu 269
167 dni 11 godzin temu 235
199 dni 1 godzinę temu 326
199 dni 14 godzin temu 199
227 dni 4 godziny temu 398
259 dni 3 godziny temu 416
Pokaż wszystkie transmisje