LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 11 stycznia 2023r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 12 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:27:57
Liczba odtworzeń: 1342
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:331.Otwarcie obrad sesji.
15:352.Sprawdzenie kworum.
15:353.Przedstawienie porządku obrad.
15:374.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
15:385.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
15:406.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/541/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów.
16:007.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
16:008.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad