Sesja Rady w dniu piątek, 30 grudnia 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 144 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:10:43
Liczba odtworzeń: 250
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/563/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G na terenie Gminy Słupsk
b) - druk Nr 2 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. - Prawo oświatowe
c) - druk Nr 3 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Słupsk
d)- druk Nr 4 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
e) - druk Nr 5 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 rok
f) - druk Nr 6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
g)- druk Nr 7 w sprawie zmiany Uchwały XLI/456/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261)
3. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad