LIV Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 30 grudnia 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 2 stycznia 2023
Długość nagrania: 02:26:17
Liczba odtworzeń: 566
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji.
13:082.Ustalenie porządku obrad.
13:093.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:254.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:295.Interpelacje i zapytania radnych.
13:296.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:167.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026.
14:358.Uchwalenie budżetu powiatu na 2023 rok.
14:499.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:38a)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
14:39b)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny, Miastu i Gminie Krotoszyn;
14:40c)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych Gminie Koźmin Wielkopolski i Miastu Sulmierzyce;
14:41d)przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2023 r.;
14:43e)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.;
14:47f)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok;
14:49g)zmiany uchwały nr XLII/259/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2022-2025.
15:0110.Podtrzymanie stanowiska wyrażonego w uchwale nr XXIX/196/20 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na działania Starosty Krotoszyńskiego w zakresie funkcjonujących inwestycji w rejonie ulic Konstytucji, Masłowskiego, Fabrycznej i Benickiej w Krotoszynie.
15:0311.Przedłożenie planów pracy Komisji na 2023 rok.
15:1112.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
15:2213.Wolne głosy.
15:2314.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad