LXII Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 91 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 04:02:08
Liczba odtworzeń: 224
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2023-2030.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2023.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2022-2030.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2022 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
17.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
18.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
19.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
20.Zamknięcie LXII sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad