Sesja Rady w dniu środa, 28 grudnia 2022

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 29 grudnia 2022
Długość nagrania: 00:52:48
Liczba odtworzeń: 526
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie sesji.
15:102.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
a)przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022 r.
b)przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2022 r.
15:103.Interpelacje i zapytania.
15:124.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:125.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:146.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
15:167.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania opadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15:198.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039.
15:229.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.
15:3510.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023-2039.
15:5411.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
15:5712.Wolne głosy i wnioski.
15:5713.Zakończenie XLVI Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad