Sesja Rady w dniu środa, 28 grudnia 2022

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 92 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:30:42
Liczba odtworzeń: 95
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:401.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:432. Przedstawienie porządku obrad sesji.
14:433. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
14:504. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
14:525. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice na rok 2023.
14:576. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.
14:587. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.
15:008. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków budżetu Gminy Grębocice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, określenia ostatecznych terminów ich realizacji oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
15:019. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grębocice.
15:0310. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice w 2023 r.
15:0511. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
15:0612. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia że projekt MPZP dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice w rejonie ul. Parkowej i ul. Wspólnej w gminie Grębocice nie narusza ustaleń studium.
15:0713. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia MPZP dla wybranego obszaru w obrębie Grębocice w rejonie ul. Parkowej i ul. Wspólnej w gminie Grębocice.
15:0814. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grębocice.
15:0915. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15:1016. Sprawy różne.
15:1017. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad