LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2022r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 22 grudnia 2022
Długość nagrania: 01:23:43
Liczba odtworzeń: 662
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

19:021.Otwarcie obrad sesji.
19:032.Sprawdzenie kworum.
19:273.Przedstawienie porządku obrad.
19:594.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
20:015.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
20:026.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/541/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów.
20:057.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr L/456/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym.
20:078.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Krynki, Szudziałowo, Supraśl i Wasilków.
20:089.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
20:1410.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
20:1611.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie.
20:1812.Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wasilków.
20:2013.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/341/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. określającej zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków na zadania służące ochronie powietrza.
20:2214.Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wasilków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
20:2515.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad