XLIX Sesja Rady w dniu środa, 21 grudnia 2022

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 21 grudnia 2022
Długość nagrania: 00:16:42
Liczba odtworzeń: 553
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian w Uchwale nr XLVIII/428/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
c)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
d)w sprawie zmian w Uchwale nr XLVIII/429/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok.
5.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
6.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
14:187.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad