II sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 14 grudnia 2018 r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 527 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:10:10
Liczba odtworzeń: 652
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwracie sesji i stwierdzenie kworum.
13:062.Przyjęcie porządku obrad.
13:103.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok.
13:124.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2018 - 2026.
13:555.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok.
14:056.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 - 2026.
14:117.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przeszktałcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
14:138.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
14:179.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
14:1810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
14:2011.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
14:2212.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru pieczęci Gminy Solec Kujawski.
14:2413.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia herbu Miasta i Gminy Solec Kujawski.
14:2514.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia flagi Miasta i Gminy Solec Kujawski.
14:2715.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego.
14:2916.Podjęcie uchwały w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski.
14:3117.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski.
14:3418.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019.
14:3619.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019.
14:3920.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
14:4121.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dozywiania - Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
15:0222.Wolne głosy i wnioski.
15:0223.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad