Sesja Rady w dniu piątek, 16 grudnia 2022

Rada Gminy Lubartów
Czas publikacji: 100 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:48:54
Liczba odtworzeń: 131
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:211.Otwarcie Sesji.
10:212. Stwierdzenie kworum.
10:243. Zatwierdzenie porządku obrad.
10:254. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Lubartów.
10:305. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10:446. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10:447. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
10:468. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
10:509. Zapoznanie Rady Gminy Lubartów z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
10:5110. Zapoznanie Rady Gminy Lubartów z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Lubartów na 2023 rok.
10:5211. Zapoznanie Rady Gminy Lubartów z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Lubartów na 2023 rok.
10:5512. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej.
11:0813. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie z siedzibą w Skrobowie-Kolonii na 2023 r.
11:5114. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11:5215. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
11:5616. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
12:0017. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026.
12:0518. Przyjęcie Planu pracy Rady Gminy Lubartów na rok 2023.
12:0919. Wolne wnioski i zapytania.
12:0920. Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad