Sesja Rady w dniu środa, 14 grudnia 2022

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 165 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:22:05
Liczba odtworzeń: 147
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:091.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:092. Przedstawienie porządku obrad sesji.
15:103. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
15:184. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
15:225. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.
15:246. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
15:267. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Grębocice w 2022 r.
15:278. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice pomiędzy ul. Wspólną i ul. Kościelną oraz przy ul. Zielonej w gminie Grębocice.
15:289. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15:2810. Sprawy różne.
15:2811. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy w Grębocicach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje