LVIII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 08 grudnia 2022 (część 1) (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 9 grudnia 2022
Długość nagrania: 01:30:42
Liczba odtworzeń: 861
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Aleja kasztanowa".
3.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad