XVI Sesja Rady Gminy Lisewo, 16 stycznia 2020 r. cz.2

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 286 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:10:16
Liczba odtworzeń: 416
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:061.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
08:062.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
08:073.Zatwierdzenie porządku obrad.
08:084.Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Lisewo.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
08:12a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Mikołaja z Ryńska i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo - projekt nr 1.
08:17b)określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 - projekt nr 2.
09:09c)powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt nr 3.
09:176.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad