LIII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 25 listopada 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 28 listopada 2022
Długość nagrania: 01:23:03
Liczba odtworzeń: 348
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji.
13:092.Ustalenie porządku obrad.
13:103.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:224.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:285.Interpelacje i zapytania radnych.
13:296.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:387.Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2022/2023.
14:048.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:43a)stypendium Starosty Krotoszyńskiego przyznawanego studentom kształcącym się na Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia;
13:47b)ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2023 roku;
13:49c)ustalenia na 2023 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
13:51d)zmiany uchwały nr XLV/289/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
13:53e)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji projektu pn. Wspieranie szkolnej infrastruktury Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach środków na wsparcie przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną w zakresie doposażania ośrodków, pracowni i sal dydaktycznych oraz szkoleń o tematyce ochrony środowiska;
13:55f)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji projektu pn. Z miłością do ekologii idziemy w dorosłość – doposażenie pracowni dydaktycznej w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach środków na wsparcie przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną w zakresie doposażania ośrodków, pracowni i sal dydaktycznych oraz szkoleń o tematyce ochrony środowiska;
14:04g)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
14:139.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:2410.Wolne głosy.
14:2411.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad