XLVI Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Rada Miejska we Wschowie
Czas publikacji: 25 listopada 2022
Długość nagrania: 03:35:00
Liczba odtworzeń: 515
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:062. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
10:073. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej.
10:274. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
10:345. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10:506. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok. (projekt druk 433)
11:197. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 - 2029. (projekt druk 434)
11:378. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2023 r. (projekt druk 428)
12:249. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (projekt druk 429)
12:3210. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (projekt druk 430)
13:0211. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii terytorialnej „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól – gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława (projekt druk 431)
13:1812. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (projekt druk 432)
13:2313. Interpelacje i zapytania radnych.
13:3814. Wnioski i informacje.
13:3815. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad