Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Miasta Trzebini
Czas publikacji: 25 listopada 2022
Długość nagrania: 05:47:01
Liczba odtworzeń: 741
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie sesji
IIRozpatrzenie zmian porządku obrad
IIIRozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1)Zmiany uchwały nr XXX/278/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
2)Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3)Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2022
4)Zmian w wieloletniej prognozie finansowej
5)Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini
6)Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
7)Przyjęcia "Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025"
8)Przystąpienia Gminy Trzebinia do Programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora- edycja Gminy Trzebinia
9)Przyjęcia regulaminu wędkowania na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini
10)Wysokości opłat za wędkowanie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini w roku 2023
11)Przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebinia w 2023 roku"
12)Zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Młoszowa na lata 2022-2029"
IVInformacja Burmistrza w sprawie współpracy Gminy Trzebinia z miastami partnerskimi
VRozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami
VIPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
VIISprawy bieżące i wniesione
VIIIZapytania i wolne wnioski
14:47IXZamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad