LXIII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 listopada 2022

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 25 listopada 2022
Długość nagrania: 04:15:37
Liczba odtworzeń: 696
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:101.Otwarcie obrad sesji.
16:102.Sprawdzenie kworum
16:143.Przedstawienie porządku obrad.
16:264.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
18:215.Sprawy różne.
18:486.Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Nadrzecze”) – etap I.
18:517.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
18:538.Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów.
18:559.Uchwała w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego komunikacji wewnętrznej w Wasilkowie.
18:5710.Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.
18:5911.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wasilków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19:5112.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
20:1013.Uchwała w sprawie pokrycia w 2022 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20:1614.Uchwała w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Wasilkowa.
20:2115.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
20:2216.Interpelacje i zapytania Radnych.
20:2217.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
20:2318.Przyjęcie protokołu LXI sesji Rady Miejskiej.
20:2319.Przyjęcie protokołu LXII sesji Rady Miejskiej.
20:2420.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad