Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Miejska w Sycowie
Czas publikacji: 12 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:04:31
Liczba odtworzeń: 32
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

17:041.Otwarcie sesji.
17:052.Stwierdzenie quorum.
17:083.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022.
17:084.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad