XLV sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 12 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:52:56
Liczba odtworzeń: 70
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Przedstawienie porządku obrad.
15:08a)Przyjęcie porządku obrad.
15:082.Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII, XLIV sesji Rady Powiatu Legnickiego.
15:123.Interpelacje i zapytania.
15:204.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 31 października 2022 r.
15:215.Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu legnickiego za rok szkolny 2021/2022.
15:246.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2021.
15:267.Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego na rok 2023.
15:278.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za lata 2020-2021.
15:289.Podjęcie uchwały w sprawie stawek kwotowych za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
15:2910.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
15:2911.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
15:3012.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
15:3613.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
15:3914.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
15:3915.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
15:4216.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15:4217.Wnioski i oświadczenia.
15:5618.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad