Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2022 r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 01:58:17
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:161.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
13:192. Przyjęcie porządku obrad.
13:213. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.10.2022 r. i 14.11.2022 r.
13:264. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
13:375. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Kunowie.
13:566. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Rudka – część C.
14:037. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów.
14:158. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2023.
14:219. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
14:2510. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 na obszarze Miasta i Gminy Kunów.
14:3811. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2023 na obszarze Miasta i Gminy Kunów.
14:4212. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2022 -2035.
14:4913. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2022 rok.
14:5314. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie na 2023 rok.
14:5415. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie w okresie między sesjami.
14:5616. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie między sesjami.
14:5717. Złożenie do Przewodniczącego Rady na piśmie interpelacji i zapytań.
15:0618. Wolne wnioski i informacje.
15:0619. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad