24.11.2022 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XLV

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 12 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:18:31
Liczba odtworzeń: 127
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porzadku obrad
10:173.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z posiedzenia w dniu 27.10.2022 r.
10:504. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności
10:595. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych
11:186.Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)projekt uchwały ws. ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Brzeskiego w 2023 roku
11:33b)projekt uchwały ws. statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
11:35c)projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim i Powiatem Nyskim w zakresie przyjęcia przez Powiat Nyski realizacji zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
11:40d)projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/260/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu wraz z Uchwałą zmieniającą Nr XLIV/305/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2022 r.
11:42e)projekt uchwały ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
11:44f)projekt uchwały ws. zdalnego trybu obradowania
11:55g)projekt uchwały ws. pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
12:05h)projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032
12:05i)projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2022
12:188.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych
12:189.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli
12:1810.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad
pokaż cały porządek obrad