XLI Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 12 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 03:02:26
Liczba odtworzeń: 104
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2.Wnioski do porządku obrad
3.Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Warta Bolesławiecka za rok szkolny 2021/2022
4.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
b)uchwała sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
c)uchwała o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warta Bolesławiecka
d)uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warcie Bolesławieckiej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
e)uchwała w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Warta Bolesławiecka prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
f)uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Raciborowicach Górnych na prace konserwatorskie , restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
g)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2022 rok
5.Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2021
6.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
14:037.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad