Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 12 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:27:21
Liczba odtworzeń: 68
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji.
10:062.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:133.Przyjęcie porządku obrad.
10:134.Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:345.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:396.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
10:437.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2023 r.
10:528.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/349/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 31 marca 2022 r. dotyczącej określenia zasad i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego w 2022 roku.
10:579.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art.403 ust.4 ustawy prawo ochrony środowiska.
11:0910.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie powiatu przemyskiego.
11:5111.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
12:1012.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. "Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemyślu przy ul. gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe" przy dofinansowaniu ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu Przemyskiego w przypadku uzyskania dofinansowania przez ZOL w Przemyślu.
12:1613.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie poparcia działań Gminy Bircza zmierzających do nadania statusu miasta miejscowości Bircza, poprzez przyznanie praw miejskich.
12:2414.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu Przemyskiego.
12:2915.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:3016.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad