XII Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 14.01.2020r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 367 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:22:33
Liczba odtworzeń: 444
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych;
2)w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej;
3)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
4)w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
5)w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy
6)w sprawie zmiany uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Kozy w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
4.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad