XLIX Sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 23.11.2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 00:15:37
Liczba odtworzeń: 281
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:072. Przedstawienie porządku obrad.
11:083. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:084. Interpelacje radnych.
5. Podejmowanie uchwał:
11:141)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022–2034 r.,
11:146. Odpowiedzi na interpelacje.
11:197. Zapytania i wolne wnioski.
11:198. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad