Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 00:53:13
Liczba odtworzeń: 621
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:561.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:592.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
12:033.Przyjęcie protokołu z sesji.
12:124.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:161)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031
12:182)zmieniająca uchwałą budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok
12:203)określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, dla celów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
12:254)wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości
12:285)zmiany uchwały Nr 186/XXVIII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi w ulicy Złotej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
12:316)ustalenia przebiegu drogi zaliczonej do kategorii dróg gminnych na mocy uchwały nr 171/XVII/2020 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 577 o łącznej długości 3,335 km.
12:476.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad