Sesja Rady w dniu wtorek, 14 stycznia 2020

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 13 dni 23 godziny temu
Dłuugość nagrania: 00:56:58
Liczba odtworzeń: 56
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji,
b)stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał.
a)Druk nr 1 - w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020.
b)Druk nr 2 - w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr XVI/179/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Słupsk
c)Druk nr 3 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/415/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Słupsk
d)Druk nr 4 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2020 rok
e)Druk nr 5- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XVI/165/2019 z dnia 17 grudnia 2019
f)Druk nr 6 - w sprawie uchylenie uchwały nr XIV/136/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 156/114 położnej w obrębie geodezyjnym Płaszewko na rzecz organizacji pożytku publicznego.
3.Prezentacja pracy Rady Seniorów Gminy Słupsk w roku 2019.
4.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad