Sesja Rady Miejskiej Pruszcz, 17 listopada 2022

Rada Gminy Pruszcz
Czas publikacji: 12 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:39
Liczba odtworzeń: 35
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej z pracy w okresie między sesjami;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2022 rok.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Pruszcz - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje