LIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 21.11.2022 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 22 listopada 2022
Długość nagrania: 00:18:40
Liczba odtworzeń: 364
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:341.Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
10:342. Stwierdzenie quorum.
10:353. Wybór Sekretarza obrad.
10:364. Przedstawienie porządku obrad.
10:405. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2022-2034. (DRUK 1)
10:446. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022. (DRUK 2)
10:517. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. (DRUK 3)
10:518. Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
pokaż cały porządek obrad