Sesja Rady w dniu poniedziałek, 21 listopada 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 21 listopada 2022
Długość nagrania: 00:11:35
Liczba odtworzeń: 380
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:111.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
14:122.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
14:161)wyrażenia zgody na zbycie majątku ruchomego w postaci samochodu specjalnego, pożarniczego, którego współwłaścicielem jest Miasto i Gmina Gąbin
14:174.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad