Sesja Rady w dniu poniedziałek, 14 listopada 2022

Rada Miasta Zielonka
Czas publikacji: 14 listopada 2022
Długość nagrania: 00:08:40
Liczba odtworzeń: 444
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2022-2036. (Druk Nr 519)
3.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad