Sesja Rady Miejskiej w dniu poniedziałek, 14 listopada 2022r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 22 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:17:44
Liczba odtworzeń: 57
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:321.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
15:332. Przyjęcie porządku obrad.
15:423. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Kunów.
15:474. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
5. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad